Dr.sc. Vahida Djedović
Dr. sc. Vahida Djedović je psihoterapeutkinja sa dvadesetogodišnjim iskustvom u radu sa ljudima koji svoje probleme ne mogu riješiti samostalno. Radi individualnu i grupnu psihoterapiju, terapiju parova, shema terapiju i biblioterapiju. Također radi i kao poslovna savjetnica.
vahida-img
Psihoterapeutkinja i poslovna savjetnica

Najvažniji dio psihoterapije je da kažete sebi da vam je ovakav vid tretmana poterban. Sljedeći važan zadatak je da izaberete terapeuta kojemu možete vjerovati i uz kojeg ćete se osjećati sigurno. Ako nije tako, nema uspješne terapije. Nemojte biti tamo gdje vam unutrašnji glas govori da nešto nije kako treba. Odnos između klijenta i terapeuta treba da bude pun povjerenja i jedno sigurno mjesto za rast i razvoj.

Naš odnos sa samim sobom je temelj iz kojeg nastaju svi drugi odnosi. Preduslov stvaranja uspješnog odnosa sa drugima je ljubav prema sebi.

U individualnom psihoterapijskom radu često radim na snovima, jer je tumačenje snova vještina kojom se objašnjavaju moguća značenja sadržaja snova, a najčešće su to simbolične poruke koje nam šalje naše nesvjesno. San je nemoguće analizirati i interpretirati na pravi način bez sanjača. San je glas nesvjesnog uma, koji želi da ga čujemo.

Grupna terapija je dobra za osobe koje smatraju da su njihovi problemi jedinstveni i nerješivi. Takvi stavovi se razbijaju u grupnom susretu uz uvid da drugi znaju i mogu prepoznati naše probleme, te pomoći nam u njhovom rješavanju. Također, grupa je mjesto pripadnosti i prihvatanja, a to su neke od osnovnih životnih potreba. To je mjesto gdje možemo biti ono šo jesmo i mjesto gdje nas niko neće osuditi.

Partnerska terapija je najčešća terapija koju radim. Ljubavni odnosi su oduvijek privlačili veliku pažnju, a statistika kaže da, preko 70% ljudi koji se jave na psihoterapiju, jave se upravo zbog nezadovoljstva u ljubavnim odnosima. Najčešći razlozi zbog kojih se javljaju partneri su nedovoljna dobra komunikacija, preljube i problemi u vezi s novcem.

Biblioterapija se pokazala kao izuzetno korisna metoda u radu sa djecom i depresijama. U radu sa djecom, najčešće koristim bajke, jer su djeca često na nivou konkretnog i o sebi govore u trećem licu, odnosno, o svojim problemima govore kroz likove iiz bajki. Sa odraslima, a koji su zainteresovani za ovakav vid rada, uglavnom koristim klasičnu književnost, ili neka djela po izboru klijenta.

(O svemu, puno više možete čitati na www.razgovaraj.ba)

Kao poslovna savjetnica radim team building programe, antistres programe, savjetovanje prilikom zaposlenja, edukacija menadžera i rad na izgradnji ličnog brenda.

KNJIGE

Napisala sam tri knjige iz oblasti popularne psihologije:

Obući košulju sretnog čovjeka, Terapeut ljubavi i Kako (pro)voditi ljubav.

vahida-knjiga
vahida-knjiga
GOSTOVANJA

Česta sam gošća u mnogim televizijskim kućama širom regiona.

Najdraže mi je gostovanje na HRT, u jutarnjem programu, Dobro jutro, Hrvatska.

Neka od gostovanja možete pogledati i na stranici.

RADIONICE

Osmislila sam i organizovala međunarodni projekat o problemima savremenog čovjeka, koji sam nazvala „Ženski razgovori“. Također, postoje i „Muški razgovori“.

vahida-knjiga